24 Ιούν 2024 02:36
Μονοπάτια
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ - ΤΣΟΥΚΕΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - Υψ. 1783 μ. /
Κορυφές Αχλαδιάς από Γκρόπα Μέση Παλαιοκαρυά – Αχλαδιάς
ΧΑΤΖΗ – Υψ. 2038 μ. /
Μεσοχώρα – Χατζή