29 Μάι 2024 17:50
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Δήμαρχος
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Μαράβας Κωνσταντίνος Δήμαρχος 2145521565, 2434350100 dimarxos_pylis@dimospylis.gr
Αντιδήμαρχοι
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Αγγέλης Σωτήριος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης&Αθλητισμού
Ζιάκας Χρήστος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας&Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς, Αρμόδιος της Δ.Ε. Γόμφων - -
Καλιώρα Χαρά Άμισθη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας&Αλληλεγγύης - -
Κωστάκης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, Αρμόδιος της Δ.Ε. Πύλης -
Μπακάλης Χρήστος Άμισθος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Καθαριότητας&Ποιότητας Ζωής), Αρμόδιος της Δ.Ε. Πιαλείων - -
Ούτρας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων&Πολεοδομίας - Αναπληρωτής του Δημάρχου, Αρμόδιος της Δ.Ε. Αιθήκων - -
Πανάγου Μαρίνα Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας&Τουρισμού
Γενικός Γραμματέας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Παιδής Στέφανος Γενικός Γραμματέας 2434350141 spedis@dimospylis.gr
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Πατρίκης Βασίλης Υπάλληλος 2434350125 patrikisvas@dimospylis.gr
Γιαννοτάκη Μαρία Συνεργάτιδα 2434350100 manigian1971@gmail.com
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Τσαχρήστος Παναγιώτης Διευθυντής 2434350122 tsahristos@dimospylis.gr
Τμήμα Διοικητικού
Αγγέλη Γλυκερία Προϊστάμενος 2434350123 aggeli@dimospylis.gr
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Μισθοδοσίας
Γεωργολιός Αντώνης Υπάλληλος 2434350126 a.geo@dimospylis.gr
Πλατσατούρα Μαρία Υπάλληλος 2434350124 mplatsatoura@dimospylis.gr
Τζιωρτζιώτης Νικόλαος Υπάλληλος 2434350124 nikos.tziortziotis@dimospylis.gr
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Κολοκυθάς Βαγγέλης Υπάλληλος 2434350130 -
Κουτή Γιαννούλα Υπάλληλος 2431352313 -
Μητσιάδη Δήμητρα Υπάλληλος 2431352112 mitsiadi@dimospylis.gr
Φράγκος Αποστόλης Υπάλληλος 2431352333 visitpyli@gmail.com
Γραφείο Πρωτοκόλου & Αρχείου
Βαμπούλα Ευτυχία Υπάλληλος 2434350131 dpilis@otenet.gr
Παπαγιάννη Θωμαίτσα Υπάλληλος 2431352100 papagianni@dimospylis.gr
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
Γίδα Μαρία Υπάλληλος 2434350129 gida@dimospylis.gr, lixiarxeio@dimospylis.gr
Ντινοπούλου Ευθυμία Υπάλληλος 2434350128 ntinopoulou@dimospylis.gr, lixiarxeio@dimospylis.gr
Μακρή Έφη Υπάλληλος 2434350306 dimotologio@dimospylis.gr
Μπακατσής Θωμάς Υπάλληλος 2434350308 dimotologio@dimospylis.gr
Πάλλα Ευαγγελή Υπάλληλος 2434350307 dimotologio@dimospylis.gr
Χασιώτη Φανή Υπάλληλος 2434350130 lixiarxeio@dimospylis.gr
Τμήμα Οικονομικού
Λαγού Χριστίνα Προϊστάμενος 2434350137 lagou@dimospylis.gr
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γκανάς Σωτήρης Υπάλληλος 2434350170 s.ganas@dimospylis.gr
Κανέλας Θανάσης Προϊστάμενος 2434350120 kanelas@dimospylis.gr
Παναγιώτου Κωνσταντινιά Υπάλληλος 2434350135 panagiotou@dimospylis.gr
Παπαϊωάννου Θανάσης Υπάλληλος 2434350134 papaioannou@dimospylis.gr
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
Μπλουγούρας Γιώργος Υπάλληλος 2434350133 geobloug@dimospylis.gr
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Αποστολόπουλος Σπύρος Διευθυντής 2434350314 spirosap@dimospylis.gr
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Φέκος Δημήτρης Προϊστάμενος 2434350321 dfekos@dimospylis.gr
Τμήμα Πολεοδομίας
Παρασκευά Στέλλα Προϊστάμενος 2431352107 stellaparaskeva@dimospylis.gr, ydompylis@dimospylis.gr
Γραφείο Έκδοσης & Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών
Κέλλα Ηλιάνα Υπάλληλος 2431352104 kella@dimospylis.gr, ydompylis@dimospylis.gr
Κολοκυθά Ζωή Υπάλληλος 2431352101 zoikolokitha@dimospylis.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
Λαμπρογεώργου Παναγιώτα Προϊστάμενος 2431352119 p.lamprogeorgou@dimospylis.gr
Γραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Κατσίβελου Παρασκευή Υπάλληλος 2434023024 katsivelou@dimospylis.gr
Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Καζαντσίδης Γιώργος Υπάλληλος 2434023024 -
Καρακικές Παναγιώτης Υπάλληλος 2434023024 -
Κατράνας Δημήτρης Υπάλληλος 2434023024 -
Τσιώλης Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2431352110 tsiolis@dimospylis.gr
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Μαρκαντά Φανή Προϊστάμενος 2434350313 pronoia@dimospylis.gr
Γραφείο Μέριμνας & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
Μαρκαντά Φανή Προϊστάμενος 2434350313 pronoia@dimospylis.gr
Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού
Χονδρός Δημήτρης Υπάλληλος 2434350310 chondros@dimospylis.gr
Κέντρο Κοινότητας
Κουβάτα Σταυρούλα Υπάλληλος 2434350303 kouvata@dimospylis.gr
Παλημάνη Ιορδάνα Υπάλληλος 2434350303 palimani@dimospylis.gr
Βοήθεια στο Σπίτι
Γραδούλα Βασιλική Υπάλληλος 2434029065 gradoula@dimospylis.gr
Καρακώστας Δημήτρης Υπάλληλος 2434350226 karakostas@dimospylis.gr
Κωσταρέλλου Ευανθία Υπάλληλος 2431352315 kostarellou@dimospylis.gr
Σακαρίκου Βασιλική Υπάλληλος 2434350222 sakarikou@dimospylis.gr
Φαλαγκάρα Θεοδώρα Υπάλληλος 2434031093 falagkara@dimospylis.gr
Χήρα Βασιλική Υπάλληλος 2431352105 hira@dimospylis.gr
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Μπέκου Κωνσταντινιά Προϊστάμενος 2434350315 mpekou@dimospylis.gr
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Μπέκου Κωνσταντινιά Προϊστάμενος 2434350315 mpekou@dimospylis.gr
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Πανδρεμμένου Κατερίνα Υπάλληλος 2434350311 pandremmenou@dimospylis.gr
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Φωτάκη Έφη Προϊστάμενος 2431352129 fotaki@dimospylis.gr
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
Φωτάκη Έφη Προϊστάμενος 2431352129 fotaki@dimospylis.gr
ΚΕΠ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ Email
Βασιλείου Περικλής Προϊστάμενος 2434350302 d.pylis@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Γόμφων
Χήρα Μάγδα Υπάλληλος 2431352118 d.gomfon@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Πιαλείων
Μαντέλλου Ελένη Υπάλληλος 2431352340 d.pialeion@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Πινδέων
- 2434350224 -
ΚΕΠ Δ.Ε. Πύλης
Τέγου Φωτεινή Υπάλληλος 2434350300 d.pylis@kep.gov.gr
ΔΕΥΑΠ
Φορέας Τηλ Email
ΔΕΥΑΠ 2434022700 deyapylis@deyapylis.gr, deya-p@otenet.gr
Κέντρο Κοινότητας
Φορέας Τηλ Email
Κέντρο Κοινότητας 2434350303 kentrokoinotitas@dimospylis.gr
Ζώα Συντροφιάς
Φορέας Τηλ Email
Ζώα Συντροφιάς 2431352129 dpilis@otenet.gr
Δημαρχείο
Διεύθυνση Τηλ Email
Ηρώων 1940 αρ. 1, 42032, Πύλη 2434350100 dpilis@otenet.gr