20 Ιούλ 2024 21:17
6ΩΒΕΩ14-35Λ1 / 28.06.2024
Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8203/28-06-2024
ΨΝΚΥΩ14-ΩΤΚ1 / 28.06.2024
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 121/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8202/28-06-2024
9ΝΨ4Ω14-7ΥΙ1 / 01.05.2024
Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οριστική Μελέτη: Δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρου «Μύλος» στην Τ.Κ. Κορυφής του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 102/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5857/01-05-2024
ΡΛΘ7Ω14-Ν781 / 03.04.2024
Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης των λογαριασμών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 70/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4491/03-04-2024
9ΨΖ1Ω14-5ΒΖ1 / 01.04.2024
Πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για φιλοξενία της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 66/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4367/01-04-2024
9ΡΦ8Ω14-Ο1Υ1 / 29.03.2024
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Αιθήκων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 89/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4329/29-03-2024
6ΞΡ8Ω14-Υ9Ω1 / 29.03.2024
Ορισμός υπεύθυνων λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδας (συνολικά για όλα τα έργα) καθώς και για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4325/29-03-2024
ΨΞΘΜΩ14-Φ6Υ1 / 01.03.2024
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός μέλους για σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 232/01-03-2024
ΡΠΕ1Ω14-ΤΘΝ1 / 01.03.2024
Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων στον οικισμό Νέας Πύλης Δημοτικής Κοινότητας Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 732/01-03-2024
ΨΦΤ4Ω14-Φ9Ν1 / 01.03.2024
Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη δαπανών ταφής άπορου δημότη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2665/01-03-2024
ΨΟ5ΜΩ14-ΑΗΣ1 / 01.03.2024
Ορισμός εκπροσώπου στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με ποτάμια.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1167/01-03-2024
ΨΣΓΨΩ14-ΥΡ21 / 01.03.2024
Ψήφιση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024 που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2497/01-03-2024
1 2 3 51