23 Ιούν 2024 08:21
Οργανόγραμμα
 • Γενικός Γραμματέας
 • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 • Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Διοικητικού
   • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Μισθοδοσίας
   • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
   • Γραφείο Πρωτοκόλου & Αρχείου
   • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
  • Τμήμα Οικονομικού
   • Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
   • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
  • Τμήμα ΚΕΠ
   • ΚΕΠ Δ.Ε. Πύλης
   • ΚΕΠ Δ.Ε. Πινδέων
   • ΚΕΠ Δ.Ε. Πιαλείων
   • ΚΕΠ Δ.Ε. Γόμφων
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Πολεοδομίας
   • Γραφείο Έκδοσης & Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών
  • Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
   • Γραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
   • Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
   • Γραφείο Μέριμνας & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
   • Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού
   • Κέντρο Κοινότητας
   • Βοήθεια στο Σπίτι
  • Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής
   • Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
   • Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
   • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
   • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων