25 Μάι 2024 14:21
Έργα
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Χρηματοδότηση:ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025
Προύπολογισμος:250.000€
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Χρηματοδότηση:ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025
Προύπολογισμος:200.000€
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Προύπολογισμος:2.038.560,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΣΑΕ055
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:19.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΣΑΕ055
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:60.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΣΑΕ055
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:74.400,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:Αντώνης Τρίτσης
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:3.364.244,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:Αντώνης Τρίτσης
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:450.000,00 €
1 2 3 7