19 Μάι 2024 23:32
Έργα
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
Προύπολογισμος:1.010.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Χρηματοδότηση:Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"
Προύπολογισμος:74.400,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΠΑΑ 2014-2020
Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Εθνική Δαπάνη
Προύπολογισμος:495.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΠΑΑ 2014-2020
Χρηματοδότηση:Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Εθνική Δαπάνη
Προύπολογισμος:495.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:Αντώνης Τρίτσης
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:2.359.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Χρηματοδότηση:ΣΑΤΑ
Προύπολογισμος:74.400 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΣΑΝΑ 255
Προύπολογισμος:74.400 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΣΑΝΑ 255
Προύπολογισμος:74.400 €
1 2 3 4 5 6