25 Μάι 2024 20:43
Κέντρο Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η υποδοχή, εξυπηρέτηση, διασύνδεση και παραπομπή των πολιτών στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

Ωφελούμενοι

  • Πολίτες που κατοικούν εντός των ορίων του οικείου Δήμου κατά προτεραιότητα, και όχι αποκλειστικά, και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειας τους. 
  • Ωφελούμενοι των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Γέννησης, Προνοιακά Επιδόματα, Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων κ.α.».
  • Άνεργοι/ες, παιδιά, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
  • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

 Παρεχόμενες υπηρεσίες

  1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Συμβουλευτική/Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη πολιτών.
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
  3. Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

 

Αναλυτικότερα

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει πληροφόρηση για προγράμματα και δράσεις κοινωνικής προστασίας και υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη σε προγράμματα (ΕΕΕ, κ.λ.π). Διοργανώνονται από τα στελέχη  εκδηλώσεις πολιτιστικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Ενισχύεται η προώθηση των ωφελούμενων ατόμων στην απασχόληση, την κατάρτιση- εκπαίδευση, τη συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια και επιδοτούμενα προγράμματα, όπως ΔΥΠΑ/ΕΣΠΑ. Η δομή διενεργεί διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων του δήμου με επιμέρους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ για την διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων τους, με στόχο την εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών τους. 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν!

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης εντάσσεται στο “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-2027” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Logo Kk1Logo Kk2

Τα νέα μας

Sel1 Sel2

Sel3Sel4

Sel5Sel6