23 Μάι 2024 05:44
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού περιγράφονται στο Άρθρο 12, του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.