22 Ιούν 2024 19:48
Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού περιγράφονται στο Άρθρο 12, παρ. Γ.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Χονδρός Δημήτρης Υπάλληλος 2434350310 chondros@dimospylis.gr