22 Ιούν 2024 19:57
Βοήθεια στο Σπίτι
Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Γραδούλα Βασιλική Υπάλληλος 2434029065 gradoula@dimospylis.gr
Καρακώστας Δημήτρης Υπάλληλος 2434350226 karakostas@dimospylis.gr
Κωσταρέλλου Ευανθία Υπάλληλος 2431352315 kostarellou@dimospylis.gr
Σακαρίκου Βασιλική Υπάλληλος 2434350222 sakarikou@dimospylis.gr
Φαλαγκάρα Θεοδώρα Υπάλληλος 2434031093 falagkara@dimospylis.gr
Χήρα Βασιλική Υπάλληλος 2431352105 hira@dimospylis.gr