22 Ιούν 2024 19:33
Κέντρο Κοινότητας
Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Κουβάτα Σταυρούλα Υπάλληλος 2434350303 kouvata@dimospylis.gr
Παλημάνη Ιορδάνα Υπάλληλος 2434350303 palimani@dimospylis.gr