29 Σεπ 2023 19:41
Γραφείο Μέριμνας & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Μέριμνας και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας περιγράφονται στο Άρθρο 12, παρ. α.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.