22 Ιούν 2024 18:38
Γραφείο Μέριμνας & Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Μέριμνας και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας περιγράφονται στο Άρθρο 12, παρ. α.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.