24 Ιούν 2024 04:26
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.