13 Ιούν 2024 22:46
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο 11, παρ. Γ.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.