22 Σεπ 2023 11:29
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου περιγράφονται στο Άρθρο 11, παρ. Β), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.