27 Σεπ 2023 22:34
Τμήμα Πολεοδομίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας περιγράφονται στο Άρθρο 11, παρ.Α), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.