23 Ιούν 2024 08:29
Πινδέων
Δημοτική Ενότητα

Η Δημοτική Ενότητα Πινδέων του Δήμου Πύλης αποτελείται από 9 δημοτικές κοινότητες, έχει έκταση 165 km2 και συνολικό πληθυσμό 1.015 κατοίκους. Είναι τοποθετημένη στις πλαγιές της νότιας Πίνδου και συνορεύει δυτικά με τη Δ.Ε. Νεράιδας και Δ.Ε. Μυροφύλλου, βόρεια με τη Δ.Ε. Αιθήκων, ανατολικά με τη Δ.Ε. Πύλης και νότια με τις δημοτικές κοινότητες Αργιθέας και Αθαμανίας.

Το ανάγλυφο της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας χαρακτηρίζεται έντονο, με πρανή απότομης μορφολογίας, με απότομες κλίσεις και έντονες χαραδρώσεις που καλύπτονται κατά τόπους από πυκνά δάση. Όλος ο ορεινός χώρος διαμορφώνεται από πολλές γεωλογικές πτυχώσεις, με απότομες κλίσεις και βαθιές χαραδρώσεις, που διαβλακώνουν έντονα την περιοχή δημιουργώντας πολλά ρέματα μόνιμης και περιστασιακής ροής. Στην εν λόγω ορεινή ζώνη αναπτύσσεται το σύνολο των οικισμών, ενώ ο βασικός άξονας διασύνδεσης και εσωτερικής επικοινωνίας είναι η οδός Στουρναραίικων-Μεσοχώρας.

Οι σημαντικότερες γεωμορφολογικές εξάρσεις, σε ένα έντονο ανάγλυφο, είναι οι κορυφές Προφήτης Ηλίας (1.431μ.), Πυργάκι (1.615μ.), Αυγό (1.631μ.), Λιθαρομάντρι (1.676μ.), Μαυροπούλι (1.721μ.) και Κούκος (1.781μ.). Η οροσειρά της νότιας Πίνδου αναπτύσσεται στην περιοχή μελέτης και καθορίζει το χωρικό πρότυπο οργάνωσης και ανάπτυξης. Στις πλαγιές, στις παρειές και στις ορεινές προεκτάσεις του προς τα ανατολικά, μεταξύ των υψομετρικών των 740μ. και 1.200μ., αναπτύσσεται το σύνολο των οικισμών του.

Η Δ.Ε. Πινδέων διασχίζεται από πολλά ρέματα, τα οποία αποστραγγίζουν τον ορεινό όγκο των Αθαμανικών. Το δασικό της οικοσύστημα περιλαμβάνει πληθώρα τύπων οικοτόπων. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς αφορούν στις πυκνές διαπλάσεις ελάτης και δρυός καθώς και στις εκτεταμένες διαπλάσεις σκληρόφυλλων ειδών. Στους εν λόγω βιότοπους εντοπίζονται μεγάλα αρπακτικά όπως γύπες και αρκούδες. Τμήμα αυτού του συστήματος αποτελεί και το φαράγγι του Αχελώου με το παρόχθιο δάσος του. Η σπουδαιότητα αυτού έγκειται στην υποστήριξη πλήθους οικοτόπων, στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, στην ρύθμιση της ποιότητας των νερών και στην γενικότερη αισθητική αξία του φυσικού περιβάλλοντος. Τμήμα της βορειοανατολικής έκτασης της Δ.Ε. Πινδέων όπως επίσης και μικρό τμήμα στα νότια αυτού εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000. Επίσης νότια του Βαθυρρεύματος εντοπίζεται καταφύγιο θηραμάτων, ενώ βόρεια των Στουρναραίικων εντοπίζεται ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή.

Δημοτικές Κοινότητες

Δημοτική Κοινότητα Πρόεδρος Πληθυσμός[2021]
Βαθύρρευμα Ρούσσας Χρήστος 54
Βαλκάνο Βαλκανιώτης Παναγιώτης 59
- Βαλκάνο
- Ζωγραφαίικα
- Παναγιωταίικα
Λιβαδοχώρι Μπουραζάνας Θεόδωρος 14
Μεσοχώρα Σακκάς Αθανάσιος 179
- Εξοχή
- Μεσοχώρα
- Σπίτια
Μοσχόφυτο Κούτσικος Στυλιανός 41
- Λεπτοκαρυά
- Μοσχόφυτο
- Ορεινή
- Πλατανάκια
Νέα Πεύκη Κωσταρέλλος Κωνσταντίνος 39
Παράμερο Αναγνώστου Ευθύμιος 14
Πολυνέρι Κώτης Δημήτριος 70
- Παναγία
- Πολυνέρι
Στουρναραίικα Τσιονάρα Βαρελά Φανή 545
- Άγιος Κωνσταντίνος
- Ισιώματα
- Καλλιθέα
- Καρυές
- Καστανέα
- Παλαιοχώρι
- Στουρναραίικα
- Ψάρρο