20 Απρ 2024 01:35
ΨΩΞ7Ω14-ΡΤ81 / 01.03.2023
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31/2023
Ψ0ΡΝΩ14-Λ9Τ1 / 01.03.2023
Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30/2023
ΨΟΨΨΩ14-2Κ91 / 01.03.2023
Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΥΡΙΑΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 29/2023
ΨΗ9ΕΩ14-7ΛΨ1 / 24.02.2023
Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36/2023
ΨΗ97Ω14-ΧΙ71 / 24.02.2023
: Α΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44/2023
6330Ω14-Ε691 / 23.02.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης με τον διακριτό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 43/2023
6ΙΖ5Ω14-66Χ1 / 23.02.2023
Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35/2023
ΡΚΘ8Ω14-Π1Κ1 / 23.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της αριθμ. 36/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33/2023
65ΝΑΩ14-Γ951 / 23.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της αριθμ. 37/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34/2023
6ΚΧ9Ω14-Β6Ι1 / 23.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδοχή Α΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37/2023
9Ι7ΨΩ14-6ΑΧ1 / 23.02.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2402
ΨΠΦΥΩ14-9ΙΜ1 / 23.02.2023
Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28/2023
1 42 43 44 45 46 50