18 Ιούν 2024 23:57
ΨΠΦΥΩ14-9ΙΜ1 / 23.02.2023
Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28/2023
6ΘΩΠΩ14-6Μ21 / 17.02.2023
Ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2094/37/17-02-2023
ΨΞΣΧΩ14-ΝΦΡ1 / 16.02.2023
Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμoυ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36/2065
6ΦΡΒΩ14-Λ9Ψ1 / 14.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
1. Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί αιτήσεως για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4/2023
9ΗΩ2Ω14-Π7Α1 / 14.02.2023
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του συλλόγου αλληλεγγύης ΜοιραΖΩμαι για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου προκειμένου πραγματοποίησης φιλανθρωπικής εκδήλωσης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3/2023
92ΒΞΩ14-Ο2Υ1 / 14.02.2023
Εξέταση αίτησης τοποθέτησης ενημερωτικών- διαφημιστικών πινακίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/2023
92ΒΞΩ14-Ο2Υ1 / 14.02.2023
Εξέταση αίτησης τοποθέτησης ενημερωτικών- διαφημιστικών πινακίδων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/2023
6ΩΕΩΩ14-Ω3Ο1 / 09.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 4/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1478/07-02-2023
96ΓΕΩ14-Ν9Η1 / 09.02.2023
Ορισμός μέλους για σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται σε εφαρμογή του προγράμματος φυματίωσης – βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 23/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1707/09-02-2023
9Ο3ΞΩ14-2911 / 09.02.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για αποκριάτικες εκδηλώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24/2023
6ΖΗΗΩ14-Θ0Μ1 / 09.02.2023
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1708/09-02-2023
63ΦΧΩ14-Τ2Ω1 / 09.02.2023
Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25
1 43 44 45 46 47 50