22 Ιούν 2024 18:45
ΨΦΑΔΩ14-5ΓΦ1 / 21.04.2023
Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 83/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5064/21-04-2023
9Ζ0ΑΩ14-2491 / 21.04.2023
Αποδοχή δήλωσης Αλεξίου Χρήστου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γαρδικίου - Έγκριση εκμίσθωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 81/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3176/21-04-2023
93ΝΠΩ14-0ΕΔ1 / 21.04.2023
Αίτηση Αγγέλη Αθανασίου για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος Κοινότητας Παραποτάμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 80/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3199/21-04-2023
6ΦΟΑΩ14-ΟΦΠ1 / 21.04.2023
Αίτηση Σαμψώνη Ευάγγελου για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πηγής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 79/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2869/21-04-2023
95ΧΘΩ14-9ΥΚ1 / 21.04.2023
Ψήφιση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023 που αφορά τον Ο.Κ.Π.Α.Δ. και την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5062/21-04-2023
9Ε6ΖΩ14-ΚΧΧ1 / 21.04.2023
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5063/21-04-2023
97ΟΟΩ14-ΤΩΞ1 / 21.04.2023
Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 97
6ΛΓ0Ω14-ΛΓΤ1 / 21.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 6/2023 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5058/21-04-2023
ΨΒΨΔΩ14-9ΟΞ1 / 21.04.2023
Έγκριση Πρακτικού 3 του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 92/2023
ΨΒ52Ω14-Κ5Φ1 / 21.04.2023
Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 89/2023
6ΩΒΑΩ14-ΓΕΛ1 / 21.04.2023
Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ - ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Χώρος δασικής αναψυχής παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 1.965.000,00 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 88/2023
6479Ω14-ΤΑΙ1 / 21.04.2023
Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00 €, και των ΣΑΥ & ΦΑΥ αυτής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 87/2023
1 33 34 35 36 37 50