22 Μάι 2024 12:18
ΨΣΑ5Ω14-63Β1 / 18.04.2023
Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 81/2023
6ΖΑ3Ω14-ΣΦΤ1 / 12.04.2023
Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.108.800,00 € με τον Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 80/2023
ΨΘΑ7Ω14-4ΤΙ1 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 7/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Γόμφων 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 72/2023
Ψ564Ω14-Λ3Π1 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 6/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πιαλείων 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 71/2023
662ΤΩ14-Ζ691 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 5/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Μυροφύλλου 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 70/2023
6ΙΚΧΩ14-Η3Ω1 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 4/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση - Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Πύλης 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 69/2023
64ΘΚΩ14-ΧΚΔ1 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 1/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση - Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 68/2023
Ψ3ΥΨΩ14-ΑΜ81 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 1/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση - Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Πινδέων 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67/2023
ΨΓ47Ω14-ΗΣΤ1 / 05.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 1/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση - Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Νεράιδας 2023»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 66/2023
Ψ97ΘΩ14-ΓΡΞ1 / 03.04.2023
Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί αιτήσεως για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6_2023
Ψ39ΚΩ14-ΟΩΣ1 / 03.04.2023
1. Έγκριση του επιχειρησιακό σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Πύλης» στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5_2023
Ψ39ΚΩ14-ΟΩΣ1 / 03.04.2023
1. Έγκριση του επιχειρησιακό σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Πύλης» στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5_2023
1 35 36 37 38 39 50