22 Ιούν 2024 20:20
Ω8ΧΘΩ14-66Η1 / 21.04.2023
Έγκριση της αριθμ. 6/2023 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5061/21-04-2023
ΨΣ60Ω14-ΥΒ61 / 21.04.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 98/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5074/21-04-2023
9Ο5ΖΩ14-4ΑΞ1 / 21.04.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας συμβάλλοντα Καμναΐτικου Χειμαρροποτάμου Αχελώου, Δήμου Πύλης, Νομού Τρικάλων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 97/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5073/21-04-2023
61ΙΘΩ14-Υ4Η1 / 21.04.2023
Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2022».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 96/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5072/21-04-2023
6ΟΔΛΩ14-ΤΔΥ1 / 21.04.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 95/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5071/21-04-2023
ΨΘΛΛΩ14-5ΩΤ1 / 21.04.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Μυροφύλλου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 94/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5070/21-04-2023
91Α8Ω14-2231 / 21.04.2023
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο απολογισμό έτους 2022 και τον ετήσιο προγραμματισμό έτους 2023 της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 91/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2888/21-04-2023
6ΕΖΓΩ14-ΞΡ31 / 21.04.2023
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 93/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5069/21-04-2023
6ΜΕΞΩ14-Δ441 / 21.04.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση - κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Νεράιδας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 92/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5068/21-04-2023
6Μ8ΟΩ14-9211 / 21.04.2023
Διατύπωση απόψεων για περιορισμούς βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Βαθυρέμματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 90/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5067/21-04-2023
6ΨΤΚΩ14-Η2Γ1 / 21.04.2023
Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Πηγής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 89/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5066/21-04-2023
ΨΝΗΒΩ14-5Λ01 / 21.04.2023
Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 84/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5065/21-04-2023
1 32 33 34 35 36 50