22 Ιούν 2024 19:49
ΡΨΛΙΩ14-ΦΑΛ1 / 14.09.2023
7η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 215
ΨΗ0ΖΩ14-6ΣΣ1 / 14.09.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδοχή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 212/2023
9ΗΙΣΩ14-ΚΣ61 / 13.09.2023
Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11524/13-09-2023
69ΕΥΩ14-ΞΣΘ1 / 13.09.2023
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την αντιμετώπιση συνεπειών στον Δήμο Πύλης από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 238/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11523/13-09-2023
ΨΛΚΗΩ14-ΣΕΗ1 / 13.09.2023
8η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 217
ΨΜΑΙΩ14-ΤΥΣ1 / 11.09.2023
Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για εργασίες και προμήθειες αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας με την επωνυμία ¨ DANIEL
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 216/2023
6ΙΙΦΩ14-3ΓΣ1 / 29.08.2023
Καθορισμός θέσεων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων) της Κοινότητας Παραποτάμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 217/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10982/29-08-2023
9ΞΦ5Ω14-ΚΨΖ1 / 25.08.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 220/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10845/25-08-2023
ΡΡΛΥΩ14-ΟΚΚ1 / 25.08.2023
Εύρεση κοινόχρηστου χώρου στην συνοικία Κακούρι της Κοινότητας Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 216/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10847/25-08-2023
Ψ3ΜΡΩ14-ΘΟΧ1 / 25.08.2023
Αίτηση Μπλέτσα Αγορίτσας για διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Πηγής λόγω συνταξιοδότησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9795/25-08-2023
6Β17Ω14-89Β1 / 25.08.2023
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Γαρδικίου (αίτηση Μπρουζούκη Χρήστου).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10352/25-08-2023
Ψ8Ρ1Ω14-ΓΩ01 / 24.08.2023
Καθορισμός χρήσης γης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αλπίνα» Κοινότητας Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 206/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10806/24-08-2023
1 10 11 12 13 14 50