13 Ιούλ 2024 03:10
ΨΥΦΤΩ14-0ΔΠ1 / 23.08.2023
Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30 MW της ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Μ.Α.Ε., στις θέσεις «Αχλαδιάς-Κουκιά» της Δ.Ε. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας και της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης στην Π.Ε. Τρικάλων».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 37/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 37
9ΥΟΤΩ14-ΛΓΖ1 / 23.08.2023
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη θέση Αλπίνα Κοινότητας Πιαλείας για λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 36/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36
ΨΨΒ8Ω14-3ΤΩ1 / 23.08.2023
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 198/10750
ΨΥΡΒΩ14-ΒΕ41 / 18.08.2023
Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη Κοινότητας Πύλης ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (20 - 23 Αυγούστου 2023).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 218/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10539/18-08-2023
Ψ46ΙΩ14-ΔΛΧ1 / 16.08.2023
Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πολιτιστική εκδήλωση (RIVER PARTY) στην Κοινότητα Γαρδικίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 38/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38
9Ε2ΖΩ14-ΔΟΞ1 / 09.08.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 199/2023
6Χ1ΙΩ14-0ΒΥ1 / 09.08.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 198/2023
96ΩΓΩ14-Μ2Α1 / 08.08.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια με τίτλο : «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 193/2023
6ΔΠ3Ω14-0ΜΓ1 / 08.08.2023
Εγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή Τελών Χρήσης Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 197/2023
9ΡΗΤΩ14-36Α1 / 08.08.2023
Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 196/2023
ΡΩΛ9Ω14-8431 / 08.08.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 195/2023
9ΡΧΦΩ14-4ΟΚ1 / 08.08.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 194/2023
1 12 13 14 15 16 51