29 Σεπ 2023 23:59
Τμήμα Οικονομικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικού περιγράφονται στο Άρθρο 13, παρ. Β.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.