22 Ιούν 2024 18:42
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περιγράφονται στο Άρθρο 13, παρ. Β.), Β1.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Γκανάς Σωτήρης Υπάλληλος 2434350170 s.ganas@dimospylis.gr
Κανέλας Θανάσης Υπάλληλος 2434350120 kanelas@dimospylis.gr
Παναγιώτου Κωνσταντινιά Υπάλληλος 2434350135 panagiotou@dimospylis.gr
Παπαϊωάννου Θανάσης Υπάλληλος 2434350134 papaioannou@dimospylis.gr