20 Ιούλ 2024 22:48
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περιγράφονται στο Άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.