29 Σεπ 2023 19:11

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΚΕΠ περιγράφονται στο Άρθρο 13, παρ. Γ.), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.