23 Ιούν 2024 08:31
ΚΕΠ Δ.Ε. Πιαλείων

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Πιαλείων, με έδρα τη Φήκη, περιγράφονται στο Άρθρο 18 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Μαντέλλου Ελένη Υπάλληλος 2431352340 d.pialeion@kep.gov.gr