19 Ιούν 2024 01:43
6ΜΤ3Ω14-ΘΤΖ1 / 19.01.2024
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024, που αφορά τον Δήμο Πύλης και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 641/19-01-2024
ΨΧΣ7Ω14-1ΒΠ1 / 19.01.2024
Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 640/19-01-2024
9Γ3ΤΩ14-ΚΞ81 / 19.01.2024
Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 16/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 639/19-01-2024
ΡΒΨ3Ω14-ΥΩΤ1 / 12.01.2024
Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 21/388
ΨΓΟΧΩ14-Β861 / 08.01.2024
Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 193/08-01-2024
923ΤΩ14-ΨΒΛ1 / 08.01.2024
Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 192/08-01-2024
9Ο3ΓΩ14-7641 / 31.12.2023
Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Μετακίνηση – αλλαγή θέσεως κάδων Αστικών Απορριμμάτων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 50/2023
ΨΓ2ΔΩ14-ΧΘΝ1 / 31.12.2023
2. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την έγκριση ή μη και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων – μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης στον Δήμο Πύλης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49/2023
6ΡΧΧΩ14-4ΓΡ1 / 31.12.2023
1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την υποβολή του Β2 Σταδίου της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε από την Θεώρηση της Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 48/2023
9ΙΕΗΩ14-18Ε1 / 29.12.2023
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων–Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 282/2023
91Μ6Ω14-Η0Π1 / 29.12.2023
Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας , από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 281/2023
6ΖΗΕΩ14-33Σ1 / 29.12.2023
Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 2ης και 3ης δόσης συνολικού ποσού 15.000.000,00€, στους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 280/2023
1 2 3 4 5 6 50