22 Μάι 2024 11:07
Διαγωνισμοί
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 23.03.2022
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 22.03.2022
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 23.02.2022
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 16.02.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 15.02.2022
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 09.02.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, στην Κοινότητα…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 09.02.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 08.02.2022
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»
1 6 7 8 9 10 27