02 Μαρ 2024 09:03

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης.