19 Ιούν 2024 00:09

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο ««BΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΠΥΛΗΣ»» Δήμου Πύλης, Νομού Τρικάλων