24 Φεβ 2024 01:34
Διαγωνισμοί
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 30.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 30.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα), της Κοινότητας…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 29.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 29.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 29.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 28.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 28.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 28.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
1 2 3 4 5 6 27