20 Ιούλ 2024 22:09
Διαγωνισμοί
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 16.01.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ.…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 21.12.2022
Περίληψη επαναληπτκής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 21.12.2022
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 21.12.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 30.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 30.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 30.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(κατάστημα), της Κοινότητας…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 29.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για λειτουργία…
1 2 3 4 5 6 27