20 Ιούλ 2024 21:45
Διαγωνισμοί
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 16.03.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 15.03.2023
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 13.03.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 23.02.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 08.02.2023
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 01.02.2023
Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο «BΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 01.02.2023
Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο ««BΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 16.01.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς
1 2 3 4 5 27