18 Απρ 2024 00:33
Διαγωνισμοί
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 01.02.2023
Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο «BΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 01.02.2023
Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης της πράξης με τίτλο ««BΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 16.01.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 16.01.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ.…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 21.12.2022
Περίληψη επαναληπτκής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 21.12.2022
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 21.12.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
Εικόνα άρθρου
Διαγωνισμοί / 30.11.2022
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…
1 2 3 4 5 27