25 Ιούν 2024 21:35
Έργα
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Χρηματοδότηση:Δήμος Πύλης - Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:1.150.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ
Προύπολογισμος:998.500,00 €
1 5 6 7