03 Οκτ 2023 20:18
Έργα
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Χρηματοδότηση:ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ - Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:500.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Χρηματοδότηση:Δήμος Πύλης - Υπουργείο Εσωτερικών
Προύπολογισμος:1.150.000,00 €
Εικόνα Δήμου (Δεν υπάρχει του Έργου)
Φορέας Υλοποίησης:Δήμος Πύλης
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Χρηματοδότηση:Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ
Προύπολογισμος:998.500,00 €
1 4 5 6