26 Σεπ 2023 06:01
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής περιγράφονται στο Άρθρο 10, παρ.α), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.