19 Ιούν 2024 00:10
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης περιγράφονται στο Άρθρο 10 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.