22 Ιούν 2024 18:13
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης περιγράφονται στο Άρθρο 9, παρ.α), του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.