03 Οκτ 2023 20:26
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής περιγράφονται στο Άρθρο 9 του ΟΕΥ του Δήμου Πύλης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Β/06-04-2021.