27 Φεβ 2024 12:48

«Την ένταξη άλλων δυο πράξεων έλαβε ο Δήμος Πύλης μέσω του Δασαρχείου Τρικάλων»

Ο Δήμος Πύλης μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Τρικάλων έλαβε την απόφαση ένταξης των πράξεων «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου ¨ΜΠΑΡΕΣ¨ στην Τ.Κ. Στουρναραίικων Δήμου Πύλης» & «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου ¨ΤΟΥΡΝΟΣ¨ στην Τ.Κ. Βαλκάνου  Δήμου Πύλης», προϋπολογισμού 2.235.000€ & 393.600€ αντίστοιχα.

Οι πράξεις εντάσσονται στο Μέτρο 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης», Δράση 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Σκοπός των δασοτεχνικών διευθετήσεων είναι η απόσβεση των χειμαρρικών προβλημάτων και η αποτροπή των ολισθήσεων και γαιωκατακρημνισμάτων, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η προστασία θα επιτευχθεί με την εκτέλεση συνδυαστικά προστατευτικών, αναδασωτικών και δομικών εργασιών.