29 Σεπ 2023 20:04

«Αποφάσεις 16ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (26-10-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην
από 26-10-2020 δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 13/2020 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας 18-30 ετών,σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις,φορείς,Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού
σύμφωνα με την αριθμ.13/2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ,ήτοι 15 άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων ανέργων νέων,ηλικίας 18-30 ετών..

2.- Υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις,φορείς Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού
σύμφωνα με την αριθμ.11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ,ήτοι 1 άτομο,
μακροχρόνια άνεργος ηλικίας 55-67 ετών

 

Πύλη 27 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ