24 Απρ 2024 08:42

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ