24 Φεβ 2024 13:31

“Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης για το θάνατο του Δημητρίου Λάππα”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 

Ε Κ Δ Ο Σ Η   Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ

Στη Λυγαριά και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την εικοστή Δευτέρα (22α) Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30, συνεδρίασε έκτακτα, παρουσία του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από τη θλιβερή είδηση του πρόωρου και αιφνίδιου θανάτου, του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Πύλης, Λάππα Δημητρίου και

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

1.Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του αποθανόντος.

2.Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία του θανόντος.

3.Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δήμου στην κηδεία του.

4.Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του μεταστάντος και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ