29 Σεπ 2023 20:58

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της 20ης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (05-12-2018 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.14435

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού  εσόδων-εξόδων Δήμου Πύλης οικ.έτους 2019.

 

Πύλη 29-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ