20 Ιούλ 2024 23:11

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (17-12-2018 ώρα 12:00 μ.μ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.15096

 

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πύλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στην Πύλη,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87),με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ.Πηγής (θέση ΣΚΑΜΙΕΣ)

2.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην Τ.Κ.Πηγής

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Τ.Κ.Αγ.Βησσαρίωνα

4.– Εγκριση τευχών ηλεκτρονικής δημοπράτησης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης»

5.- Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δ.Πύλης».

6.– Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή προπονητικού κέντρου στη θέση Κορπ στο Τ.Δ.Βροντερού του Δ.Πύλης».

7.– Εγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο:«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού».

8.-Εγκριση απόφασης Δημάρχου(155/2018) περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

9.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

10.- Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

11.-Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά  Διαταγής Πληρωμής

12.– Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής

13.- Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου

14.- Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή

15.- Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) Δήμου Πύλης

16.- Aναμόρφωση του προυπ.σμού του Δήμου οικ.έτους 2018

 

Πύλη 13-12-2018

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ