23 Φεβ 2024 02:33

«Πρόσκληση 9ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 19.04.2022 και ώρα 11.00 μ.μ)