29 Σεπ 2023 20:54

«Πρόσκληση 9ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τετάρτη 20.04.2022 και ώρα 10.00 μ.μ)