03 Οκτ 2023 20:54

«Πρόσκληση 6ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 22.03.2022 και ώρα 11.00 μ.μ)